IDEAL1 COMPANY 24th ANNIVERSARY

โครงการ 24 ปี การสร้างสรรค์สุนทรียภาพทางศิลปะ

ตลอด 24 ปีที่ผ่านมา เส้นทางการออกแบบมาจากอุดมการณ์ที่ตั้งใจไว้ด้วยความเชื่อว่างานออกแบบของเราจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศและมีความปรารถนาอันแรงกล้าในทางที่แข็งแกร่งเราจะทำ “ของ” “เป็นผลจากผลของทัศนคติอัยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่จากนิมิตแห่งอนาคต เมื่อ 24 ปีที่แล้ว “พระเจ้า” ได้ทรงแจ้งถึงโครงสร้างของความคิดความรู้ด้านการศึกษาวิชาชีพและวิชาการของข้าพเจ้าสะท้อนให้เห็นในผลงานที่ส่งผลต่อสังคมดั่งเกลือและแสงสว่าง โดยการสร้างสรรค์ความดี ความจริง และความงามเราได้ค้นพบความจริงของการออกแบบว่าเราสามารถใช้วิธีการของเราเองเพื่อการวิจัยในโครงการที่มีแนวคิด 360 องศา มองไปรอบๆ โดยรวม “ละเอียดอ่อน” เพื่อดูองค์ประกอบต่างๆความรู้ที่หลากหลายขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ผลงานจากอุดมการณ์สู่สังคมเชิงประจักษ์เริ่มต้นจากความถนัด ต้องการออกแบบภายใน สู่การต่อยอดการออกแบบแบบองค์รวมความสามัคคีของศาสตร์ต่างๆ ในแต่ละโครงการ วิจัยการสังเคราะห์ผลงานที่สื่อสารทุเส้นใยของโครงการเข้ากับกิจกรรม และภาพลักษณ์ของโครงการในหนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมกระบวนการคิดและความคิดสร้างสรรค์อย่างครบถ้วนด้วยหลักการและทฤษฎีทางวิชาการของเรา4 DNA คือหัวใจสำคัญของการสร้างโปรเจ็กต์โดยการสร้างเอกลักษณ์ของโปรเจ็กต์ผู้แข็งแกร่งสะท้อนถึงการใช้หลักทฤษฎีทางวิชาการและการสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพไปพร้อมๆ กัน พร้อมด้วยทีมงานนักออกแบบ อุดมคติ 1 คือ ผู้สร้างอุดมการณ์สร้างสรรค์สู่ความจริงการออกแบบของเราเป็นวิชาการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะจากภายใน (มัณฑนศิลป์) สู่ภายนอก (สถาปัตยกรรม) คิดจากสิ่งเล็กที่สุดไปหาสิ่งใหญ่ที่สุด และศึกษาจากภายนอกสู่ภายในภาพสะท้อนที่เป็นหนึ่งเดียวของการบูรณาการวิทยาศาสตร์ผลงานสร้างสรรค์ของเรา มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือการออกแบบที่นำเอาลักษณะเฉพาะของศิลปะวัฒนธรรมมาสู่ยุคร่วมสมัยและสมัยใหม่ที่สัมพันธ์กับบริบทของพื้นที่และธรรมชาติโดยคำนึงถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโครงการมีทั้งนามธรรมและ การออกแบบที่เป็นรูธรรมต้องมีความหมาย นัย มีการสื่อสารเชิงบวกต่อสังคมจึงจะสร้างสรรค์ได้ปรากฏการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อสร้างความทรงจำและความประทับใจคอลเลกชันผลงานปีที่ 24 คือบันทึกประสบการณ์ทั้งอุดมการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพถ่ายทอดแรงบันดาลใจสู่แรงบันดาลใจที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสังคมชุมชน “สงบสุข” และ “อยู่ได้ดี” ด้วยสุนทรียภาพแห่งศิลปะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Architect Expo2024 (Collective Language)

งานสถาปนิก’67 นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ออกแบบและสุนทรียะทางศิลปะ วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. – 18.00 น. พื้นที่จัดแสดงหมายเลข S501/1 วันที่ 30 เมษายน

READ ⟶

New book launch may 2 , 2024 “CREATION OF AESTHETICS”

ผลงานในหนังสือสูจิบัตรเล่มนี้ นำกระบวนการทำงานสุนทรียะทางศิลปะ มาสร้างสรรค์ออกแบบ ได้แสดงถึงความเชี่ยวชาญในการออกแบบทั้งระบบแบบบูรณาการ ในศาสตร์วิชาชีพ

READ ⟶

IDEAL1 COMPANY 24th ANNIVERSARY

โครงการ 24 ปี การสร้างสรรค์สุนทรียภาพทางศิลปะ ตลอด 24 ปีที่ผ่านมา เส้นทางการออกแบบมาจากอุดมการณ์ที่ตั้งใจไว้ด้วยความเชื่อว่างานออกแบบของเราจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศ

READ ⟶