สถานปนิก
Architect Expo2024 (Collective Language)
งานสถาปนิก’67 นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ออกแบบและสุนทรียะทางศิลปะ วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. – 18.00 น. พื้นที่จัดแสดงหมายเลข S501/1 วันที่ 30 เมษายน
อ่านเพิ่มเติม →
COVER หนังสือสูจิบัตร Final
New book launch may 2 , 2024 "CREATION OF AESTHETICS"
ผลงานในหนังสือสูจิบัตรเล่มนี้ นำกระบวนการทำงานสุนทรียะทางศิลปะ มาสร้างสรรค์ออกแบบ ได้แสดงถึงความเชี่ยวชาญในการออกแบบทั้งระบบแบบบูรณาการ ในศาสตร์วิชาชีพ
อ่านเพิ่มเติม →
หนังสือ 24
IDEAL1 COMPANY 24th ANNIVERSARY
โครงการ 24 ปี การสร้างสรรค์สุนทรียภาพทางศิลปะ ตลอด 24 ปีที่ผ่านมา เส้นทางการออกแบบมาจากอุดมการณ์ที่ตั้งใจไว้ด้วยความเชื่อว่างานออกแบบของเราจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศ
อ่านเพิ่มเติม →