IDEAL1 CO.,LTD

กลุ่มบริษัท ไอดีล วัน จำกัด (Ideal 1 Co., Ltd.) ก่อตั้งโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพงษ์ ตรีตรง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ปี 2542 ณ ห้องเล็ก ๆ ห้องหนึ่ง ชั้น 1 ของตึก C2 คอนโดมิเนียม เมืองทองธานี ด้วยแรงบันดาลใจมุ่งมั่น ตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบออกสู่สังคม ด้วยหลักคิดเชิงบวก และแนวคิด 360 องศา แรงบันดาลใจ จากพระเจ้าในการเป็นเกลือและแสงสว่างกับประเทศไทย และโลกนี้

ในปี 2542 ที่ก่อตั้งนั้นเราเริ่มต้นออกแบบจากโครงการขนาดเล็ก ๆ และทำเฉพาะการออกแบบภายใน ทั้งเป็นการออกแบบ และระบบเทิร์นคีย์ ( turnkey system) ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย ร้านค้า อาคารพาณิชย์ ในช่วงแรกเริ่มด้วยการออกแบบให้คำปรึกษาในการสร้าง และตกแต่ง

จากโต๊ะเขียนแบบโต๊ะเล็ก ๆ โต๊ะเดียว รับงานเขียนแบบด้วยมือลายเส้น การนำเสนอทัศนียภาพด้วยมือและการเพ้นท์สีนํ้าในแบบฉบับของบริษัท ไอดีล วัน จำกัด เป็นที่ชื่นชมอย่างมากสำหรับลูกค้าเจ้าของบ้าน เจ้าของโครงการในยุคนั้น ความประณีตในการออกแบบเขียนแบบในยุคนั้น ทำให้ลูกค้าประทับใจ และไว้วางใจให้เรา ออกแบบเพิ่มอีกหลายโครงการโดยเฉพาะความขยันขันแข็ง ของอาจารย์เอกที่อดทนต่อสู้กับการตรวจงาน สร้างสรรค์คุณภาพโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ แต่ด้วยวิสัยทัศน์ และมุ่งมั่นอย่างมีจริยธรรมทำให้ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มามากมาย จากห้องเล็กใต้ตึกคอนโดเมืองท้องธานี เราได้ย้ายมาอยู่ตึกแถวเล็ก ๆ 1 คูหา เริ่มต้นขยายงานในช่วงแรก

รองศาสตราจารย์ เอกพงษ์ ตรีตรง

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัท ไอดีล วัน จำกัด

 • ผู้คิดค้นศาสตร์ 4 DNA
 • อาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ไอดีล วัน กรุ๊ป

Award

SERVICES

This is what we do.

History

Assoc.Prof Akekapong Treetrong

Start

 • ผู้คิดค้นศาสตร์ 4DNA
 • อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการบริษัท IDEAL1 GROUP

Start

 • คณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย
 • ประธานโครงการแรงบันดาลใจแห่งประเทศไทย “Thailand Inspiration”

Start

 • พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ อยู่สบายดีไซน์นิวส์ ทางเนชั่นทีวี และคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ธุรกิจ Business Today และแต่งหนังสือหลายเล่ม
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย สมาชิก สามัญสถาปนิก (สถาปัตยกรรมภายใน และมัณฑนศิลป์) เลขที่ใบอนุญาตฯ ส – สน.94
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2016

 • อดีตประธานสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559
 • อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559
 • อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหาร AIC (Agritech and Innovation Center)

2018
-
2020

2018 - 2020

 • อดีตประธานโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ปีพ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563
 • อดีตที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
 • อดีตคณะกรรมการร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2021
-
2022

2021 - 2022

 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการที่เสนอขอรับรางวัล TTF AWARD ประจำปี 2564 – 2565
 • อดีตคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร