Yeong guan heavy industy

โครงการสำนักงาน ยอง ก๊วน เฮฟวี อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบธุรกิจ การผลิตเหล็ก และเหล็กกล้าขั้นมูลฐานขั้นต้นและขั้นกลาง หล่อ กลึง พ่นสี ประกอบ และการค้าขาย (Casting /Machining /painting/ Assembly/Trading company) โครงการที่ตั้งอยู่ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี…

โครงการนี้เกิดจากการวิเคราะห์ที่ตั้งและอัตลักษณ์ของตนเอง ซึ่งมีต้นแบบบนพื้นที่ 1 ไร สร้างปรากฏการณ์ในพื้นที่ทำให้ตึกดูกว้างและใหญ่ขึ้นบนพื้นที่ขนาดเล็ก ด้วยการออกแบบ Inside- Out เป็นรูปทรงเฉพาะทาง นอกจากนี้ เฟอร์นิเจอร์ ทุกชิ้นในโครงการนี้ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมด ผู้เข้าพักจะเห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์…

โครงการนี้เกิดจากการวิเคราะห์ที่ตั้งและอัตลักษณ์ของตนเอง ซึ่งมีต้นแบบบนพื้นที่ 1 ไร สร้างปรากฏการณ์ในพื้นที่ทำให้ตึกดูกว้างและใหญ่ขึ้นบนพื้นที่ขนาดเล็ก ด้วยการออกแบบ Inside- Out เป็นรูปทรงเฉพาะทาง นอกจากนี้ เฟอร์นิเจอร์ ทุกชิ้นในโครงการนี้ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมด ผู้เข้าพักจะเห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์…

เป็นโครงการออกแบบบ้านหรูทันสมัย ที่มีการแบ่งการใช้สอยออกเป็น 4 ครอบครัว 4 กลุ่มอาคารพักอาศัย และสำนักงาน 1 อาคาร เป็นการจัดการพื้นที่อาคารให้ได้ประโยชน์สูงสุด และสามารถแก้ปัญหาพื้นที่ส่วนหลังให้อยู่ในพื้นที่ชั้น 1 เพื่อสะดวกต่อการเชื่อมโยงการใช้สอยกับทุกกลุ่มอาคาร มีการออกแบบพื้นที่ส่วนล่าง…

โครงการที่มีแรงบันดาลใจจากการเห็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มิติใหม่เป็นการบูรณาการระหว่างโรงแรม และกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มกีฬาประเภทเทนนิส แบดมินตัน ปิงปอง สถานที่นี้เป็นพื้นที่สำหรับจัดแข่งกีฬา (Tournament) เก็บตัวหนังกีฬา และนันทนาการในครอบครัว การฝึกซ้อมกีฬาตั้งแต่วัยเด็ก…

โครงการที่มีแรงบันดาลใจจากการเห็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มิติใหม่เป็นการบูรณาการระหว่างโรงแรม และกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มกีฬาประเภทเทนนิส แบดมินตัน ปิงปอง สถานที่นี้เป็นพื้นที่สำหรับจัดแข่งกีฬา (Tournament) เก็บตัวหนังกีฬา และนันทนาการในครอบครัว การฝึกซ้อมกีฬาตั้งแต่วัยเด็ก…

โครงการโรงแรมอเมทิสต์ พัทยา เป็นโครงการที่เริ่มต้นจากความจำกัดของพื้นที่แต่ไม่จำกัดความคิด โดยสามารถกำหนดพื้นที่ใช้สอยตามมาตรฐานโรงแรมระดับ 4 ดาว อีกทั้งได้นำกระบวนการออกแบบ และแนวคิดที่มุ่งเน้นการคิดจากภายในสู่ภายนอก โดยเชื่อมโยง และบูรณาการกับรูปลักษณ์อาคารจาก “อัญมณี” อันเป็นธุรกิจของผู้ลงทุน…

ตั้งอยู่ที่ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสายมู ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับนํ้าศักดิ์สิทธิ์ในครั้งโบราณ เมื่อต้องการใช้นำพระพุทธมนต์ประกอบพระราชพิธี เช่น นํ้าอภิเษก และนํ้าพัฒน์สัตยา เจ้าเมืองก็จะให้พลีกรรม

ตั้งอยู่ที่ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสายมู ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับนํ้าศักดิ์สิทธิ์ในครั้งโบราณ เมื่อต้องการใช้นำพระพุทธมนต์ประกอบพระราชพิธี เช่น นํ้าอภิเษก และนํ้าพัฒน์สัตยา เจ้าเมืองก็จะให้พลีกรรม

แนวความคิดการออกแบบโบสถ์คือการนำแก่นสาระสำคัญของความรู้เรื่องสันติภาพจากพระคัมภีร์มาสร้างโบสถ์ คริสตจักรน้ำองุ่นใหม่นี้เชื่อมโยงกับพันธกิจของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์  ซึ่งมีความหมายที่สอดคล้องกับการออกแบบพื้นที่ทั้งภายนอกและภายใน

โครงการ Parasaya บนพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 68.2 ตารางวา เป็นโครงการบ้านพักตากอากาศ 7 หลัง พร้อมสระว่ายน้ำ และคาเฟ่ 1 หลังด้วยการออกแบบที่มีคอนเซ็ปต์ที่ได้ถอดรหัสด้วยศาสตร์ 4 DNA โดยการนำเอาอัตลักษณ์ที่แสดงถึงภูมิประเทศของตำบลเขาทอง จังหวัดกระบี่  ที่อยู่ฝั่งทะเลอันดามันมีน้ำทะเล

โครงการ Parasaya บนพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 68.2 ตารางวา เป็นโครงการบ้านพักตากอากาศ 7 หลัง พร้อมสระว่ายน้ำ และคาเฟ่ 1 หลังด้วยการออกแบบที่มีคอนเซ็ปต์ที่ได้ถอดรหัสด้วยศาสตร์ 4 DNA โดยการนำเอาอัตลักษณ์ที่แสดงถึงภูมิประเทศของตำบลเขาทอง จังหวัดกระบี่  ที่อยู่ฝั่งทะเลอันดามันมีน้ำทะเล

โครงการจินตดารา (Jintadara) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในพื้นที่โครงการ 13 ไร่ ผังที่ดินสีชมพู ที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม สถาบันการศึกษา…

โครงการ อาคารเกียรติยศ 10 ทศวรรษ อาคาร 100 ปี ศูนย์การเรียนรู้สู่นวัตกรรมสากล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี เกิดขึ้นจากมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียน วัดดอนไก่เตี้ย ที่เล็งเห็นถึง ความสำคัญกับครบรอบ 100 ปี…

โครงการ อาคารเกียรติยศ 10 ทศวรรษ อาคาร 100 ปี ศูนย์การเรียนรู้สู่นวัตกรรมสากล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี เกิดขึ้นจากมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียน วัดดอนไก่เตี้ย ที่เล็งเห็นถึง ความสำคัญกับครบรอบ 100 ปี…

โชว์รูมจัดแสดงลูกบอลที่ทันสมัยที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการ รูปทรงอาคารมีความอ่อนช้อย ได้นำรูปทรงของลูกฟุตบอล ลูกรักบี้ ลูกบาสเก็ตบอส และลูกบอลวอลเลย์บอลมาบูรณาการในการออกแบบและสร้างสรรค์อาคารให้มีความเป็นเอกภาพ

โครงการโรงแรม คอมมูนิตี้ พูลวิลล่า บนพื้นที่ 17 ไร่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี คอนเซ็ปท์มาจากแสงมหัศจรรย์ใต้ท้องทะเล และสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ที่ถูกค้นพบ

โครงการโรงแรม คอมมูนิตี้ พูลวิลล่า บนพื้นที่ 17 ไร่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี คอนเซ็ปท์มาจากแสงมหัศจรรย์ใต้ท้องทะเล และสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ที่ถูกค้นพบ