New book launch may 2 , 2024 “CREATION OF AESTHETICS”

ผลงานในหนังสือสูจิบัตรเล่มนี้ นำกระบวนการทำงานสุนทรียะทางศิลปะ มาสร้างสรรค์ออกแบบ ได้แสดงถึงความเชี่ยวชาญในการออกแบบทั้งระบบแบบบูรณาการ ในศาสตร์วิชาชีพ เพื่อความสำเร็จในโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นแนวคิด จากภายในสู่ภายนอก (Inside – Out) จากภายนอกสู่ภายใน (Outside – In) โดยเริ่มต้นจากศิลปะการออกแบบภายใน และมัณฑนศิลป์ โดยมีการถอดรหัส แนวคิด จากทุกปัจจัยรอบทิศ ผ่านการวิจัย สร้างสรรค์ระดับหนึ่ง เพื่อให้ได้คำตอบในการออกแบบที่ตอบโจทย์ได้ 360 องศา จนเป็นแก่นสาระ ในการออกแบบทั้งหมด ผลงานในเล่มนี้มีทั้งหมด 8 ผลงาน เป็นโครงการออกแบบที่มีการสร้างจริง ทั้งอยู่ในกระบวนการ และเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และทุกโครงการเป็นผลงานที่บูรณาการทั้งหมด โดย รองศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง ผู้เขียน ผู้ออกแบบ ในฐานะ ผู้จัดการโครงการ และมีอำนาจลงนามการออกแบบ เป็นคู่สัญญาตรงกับผู้ลงทุนทั้ง 8 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการ ราชาตา@อโยธยา (RACHATA @AYOTHAYA) 2. โครงการสำนักงาน ยอง ก๊วน เฮฟวี อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด YEONG GUAN HEAVY INDUSTRY (THAILAND) COMPANY LIMITED 3. โครงการ บ้านพักอาศัยพระราม 2 (RESIDENCE PROJECT AT RAMA2) 4. โครงการอาคารเกียรติยศ 10 ทศวรรษ อาคาร 100 ปี ศูนย์การเรียนรู้สู่นวัตกรรมสากล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี (100 year Memorial Building Watdonkaitia School, Phetchaburi) 5. โครงการ บ้านร่มโพธิ์ ร่มเย็น วิลล่า เดอะเลคเค้น เมืองทองธานี (RESIDENCE PROJECT, ROM POH ROM YEN VILLA, The Laken Muang Thong Thani) 6. โครงการโรงแรมอเมทิส พัทยา (Amethyst Hotel) 7. โครงการเมืองทอง ไทม์ ออฟติค (Muangthong Time Optic) 8. โครงการกาฬะนาคา จังหวัดบึงกาฬ (Galanaga, Bueng Kan) โดยแต่ละโครงการต่างมีอัตลักษณ์ที่แตกต่าง มีปัจจัย และองค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน แต่ละโครงการมีกระบวนการออกแบบ สร้างสรรค์ ในแบบฉบับเฉพาะตัว สุนทรียะทางศิลปะของโครงการทั้งหมด จะสามารถนำไปเป็นกรณีศึกษาให้กับโครงการอื่นๆได้ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงแนวคิดจากหลายศาสตร์เพื่อความสำเร็จสูงสุด มีขั้นตอนการทำงานที่ต้องใช้เวลา โดยในแต่ละขั้นตอนของการทำงาน มีรายละเอียด ความเชี่ยวชาญของแต่ละศาสตร์ที่มีความรู้ ศิลปะ และเทคโนโลยีประกอบกัน หนังสือ และสูจิบัตรเล่มนี้ จัดพิมพ์พร้อมกับการจัดแสดงนิทรรศการในระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้น ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในงานงานสถาปนิก67 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 พร้อมการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้พิจารณาผลงานการจัดนิทรรศการ (Peer Review) โดยดำเนินการตามหลักวิชาการ และการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ในฐานะผู้จัดแสดงผลงาน หวังเป็นอย่างยิ่งที่การจัดแสดงงานครั้งนี้ อาจสามารถสร้างพลังและแรงบันดาลใจ ให้กับสังคมในวิชาชีพในอนาคต เพื่อสะท้อนการทำงานบูรณการ และตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานในอนาคตต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Architect Expo2024 (Collective Language)

งานสถาปนิก’67 นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ออกแบบและสุนทรียะทางศิลปะ วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. – 18.00 น. พื้นที่จัดแสดงหมายเลข S501/1 วันที่ 30 เมษายน

อ่านเพิ่มเติม →

New book launch may 2 , 2024 “CREATION OF AESTHETICS”

ผลงานในหนังสือสูจิบัตรเล่มนี้ นำกระบวนการทำงานสุนทรียะทางศิลปะ มาสร้างสรรค์ออกแบบ ได้แสดงถึงความเชี่ยวชาญในการออกแบบทั้งระบบแบบบูรณาการ ในศาสตร์วิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม →

IDEAL1 COMPANY 24th ANNIVERSARY

โครงการ 24 ปี การสร้างสรรค์สุนทรียภาพทางศิลปะ ตลอด 24 ปีที่ผ่านมา เส้นทางการออกแบบมาจากอุดมการณ์ที่ตั้งใจไว้ด้วยความเชื่อว่างานออกแบบของเราจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศ

อ่านเพิ่มเติม →